Stjecanje dionica PODRAVKE d.d. – Obavijest

Temeljem odredbi čl. 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, čl. 464. Zakona o tržištu kapitala te odredbi čl. 116. Pravila Burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je gosp. Marko Đerek, član Uprave Društva, dana 5. ožujka 2018. godine stekao 300 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A po prosječnoj cijeni od 265,00 HRK po dionici.

Dionice su stečene temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi - posredstvom ovlaštenog društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.