Promjene u Upravi BELUPA d.d. - obavijest na dan 13.9.2022.

Danas je održana sjednica Nadzornog odbora BELUPA d.d. na kojoj je donesena odluka o imenovanju predsjednika Uprave BELUPA d.d.

Za predsjednika Uprave BELUPA d.d. imenovan je dr. sc. Hrvoje Čeović iz Zagreba, Benedikta Vinkovića 29.

Mandat predsjednika Uprave BELUPA d.d. počinje teći s danom 1. listopada 2022. godine i traje do 30. rujna 2025. godine.