Prijedlog kalendara događanja u 2019. godini

Objava financijskih izvještaja u 2019. godini

  • 28. veljače 2019.- Nerevidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
  • tjedan od 22. travnja 2019.- Revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu, godišnje izvješće i izvještaj ovlaštenih revizora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu; Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2019.
  • 24. srpnja 2019. - Financijski izvještaji za prvo polugodište 2019.
  • 29. listopada 2019. - Financijski izvještaji za razdoblje 1.-9.2019.

Glavna skupština

18. lipnja 2019.