Preporuka ESMA-e izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz obavljanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta - očitovanje

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, Hrvatska („Izdavatelj“), ovim putem objavljuje informacije vezane uz razvoj događaja povezanih s COVID-19 u smislu Preporuka ESMA-e izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz obavljanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta od 11. ožujka 2020.

Zbog nepredvidljive prirode COVID-19 te posljedično i nemogućnosti točnog predviđanja daljnjeg razvoja događaja s tim u vezi, preuranjeno je davati ikakve procjene vezane uz mogući utjecaj COVID-19 na poslovanje Izdavatelja u narednom razdoblju.

U ovom trenutku, nisu nam poznate relevantne informacije koje se tiču utjecaja COVID19 na temeljne čimbenike, izglede ili financijsku situaciju Izdavatelja.

Kao kompanija poznata po društveno odgovornom poslovanju, Izdavatelj i u ovom slučaju s pojačanom pažnjom prati daljnji razvoj situacije povezan s COVID-19 kako na području Republike Hrvatske, tako i globalno te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere, s naglaskom na osiguravanje kontinuiteta poslovanja.

Izdavatelj će sve relevantne značajne informacije koje bi se ticale utjecaja COVID-19 na temeljne čimbenike, izglede ili financijsku situaciju Izdavatelja objaviti u skladu sa važećim propisima.

PODRAVKA d.d.