Politika isplate dividende PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem Članka 80. Pravila Zagrebačke burze Podravka d.d. (u nastavku označeno kao i: Društvo) ovim putem objavljuje politiku isplate dividende Društva.

Društvo će iznos budućih isplata dividende, ako ih bude, određivati u ovisnosti o budućim prihodima, financijskom položaju, novčanim tokovima, zahtjevima za obrtnim kapitalom, kapitalnim izdacima i drugim čimbenicima. Ne može se jamčiti da će Društvo imati raspoloživih sredstava za isplatu dividende u budućnosti.

U skladu s gore navedenim pretpostavkama te sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu, Uprava i Nadzorni odbor Društva će ocijeniti mogućnost isplate dividende te, ukoliko to bude moguće, predložiti Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o isplati dividende u iznosu od najmanje 25% raspoloživih sredstava za isplatu dividende nakon što se dio neto dobiti Društva rasporedi u zakonske i ostale rezerve Društva.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora može po proteku poslovne godine, iz predvidivog dijela neto dobiti za podjelu dioničarima na ime dividende, odlučiti o isplati predujma na ime dividende ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.