Podravka prodala udio u Panonskoj pivovari tvrtki Carlsberg Breweries A/S

U srijedu 22.05.2002. godine potpisan je ugovor između Podravke d.d. i Carlsberg Breweries A/S kojime je Podravka d.d. prodala udio od 40% koji je imala u Panonskoj pivovari. Time je tvrtka Carlsberg Breweries A/S postala vlasnikom 80% Panonske pivovare.

U srijedu 22.05.2002. godine potpisan je ugovor između Podravke d.d. i Carlsberg Breweries A/S kojime je Podravka d.d. prodala udio od 40% koji je imala u Panonskoj pivovari. Time je tvrtka Carlsberg Breweries A/S postala vlasnikom 80% Panonske pivovare. Preostalih 20% udjela pripada danskom državnom fondu Investment Fund for Central and Eastern Europe - IØ.

Prodaja 40% udjela koji je Podravka imala dio je strategije kojom se Podravka fokusira na prehrambeni business, dok je s druge strane strategija Carlsberg Breweries da bude većinski vlasnik svojih pivarskih djelatnosti širom svijeta. Prodajna cijena za 40% udjela iznosi oko USD 11 milijuna.

Suradnja Podravke i Carlsberga datira od 1971. godine kada je sklopljen ugovor o licencnoj proizvodnji piva Tuborg. Carlsberg je od 1995. godine vlasnik 40% udjela u Panonskoj pivovari. Tijekom 1997. godine Panonska pivovara investirala je u proširenje kapaciteta 400 milijuna kuna izgradnjom moderne pivovare. Panonska pivovara danas ima marke Tuborg, Pan, Kaj i Podravka. Podravka će sredstva dobivena prodajom vlasničkog udjela u Panonskoj pivovari koristiti za proširenje matičnog poslovanja, a nisu isključene ni akvizicije drugih prehrambenih kompanija u regiji. Naime, sukladno planovima rasta grupe Podravka od 10% godišnje, prodaja manjinskog udjela u Panonskoj pivovari omogućit će Podravki daljnja ulaganja u tržišta na kojima je prisutna.