Podravka predstavlja novi Program izdavanja komercijalnih zapisa u ukupnom iznosu od 150 milijuna kuna

Podravka danas izdaje sedmu tranšu komercijalnih zapisa u ukupnom iznosu od 52 milijuna kuna, na rok od 182 dana i s nominalnim prinosom od 4,45%. Tijekom prethodnog jednogodišnjeg Programa izdavanja komercijalnih zapisa Podravka je uspješno emitirala šest tranši komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti 240 milijuna kuna, a trenutno stanje komercijalnih zapisa u opticaju iznosi 130 milijuna kuna.

Podravka danas izdaje sedmu tranšu komercijalnih zapisa u ukupnom iznosu od 52 milijuna kuna, na rok od 182 dana i s nominalnim prinosom od 4,45%. Tijekom prethodnog jednogodišnjeg Programa izdavanja komercijalnih zapisa Podravka je uspješno emitirala šest tranši komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti 240 milijuna kuna, a trenutno stanje komercijalnih zapisa u opticaju iznosi 130 milijuna kuna. Sva izdanja tranši su denominirana u kunama bez valutne klauzule, u apoenima od 1 kune i ročnosti od 91 do 364 dana. Izdavanjem četvrte tranše komercijalnih zapisa uz nominalni prinos od 2,85% Podravka je imala najefikasnije kunsko financiranje u Hrvatskoj.

Podravka je u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb uspostavila Program izdavanja komercijalnih zapisa u ukupnoj vrijednosti od 150 milijuna kuna što je Podravki omogućilo financiranje na rok do godine dana putem izdavanja tranši komercijalnih zapisa prema potrebama i uvjetima na tržištu. Izdavanjem tranši komercijalnih zapisa Podravka je zamijenila kratkoročne kredite te snizila troškove financiranja čime je potvrđena ispravnost odluke o uspostavljanju Programa izdavanja komercijalnih zapisa. Također, zaduživanjem Podravke kroz izdavanje tranši komercijalnih zapisa u kunama bez valutne klauzule optimizirana je valutna struktura zaduženosti.

Za Podravkinim komercijalnim zapisima pokazan je znatan interes investitora, prvenstveno banaka i investicijskih fondova. Aktivna uloga Podravke na tržištu kapitala omogućila joj je fleksibilan i konkurentan izvor kratkoročnog financiranja. Stoga, Podravka nastavlja svoje potrebe za kratkoročnim sredstvima financirati u okviru Programa izdavanja komercijalnih zapisa. Aranžer, Agent izdanja i Dealer programa izdavanja komercijalnih zapisa je Privredna banka Zagreb. Sve tranše komercijalnih zapisa Podravke uvrštene su na Zagrebačkoj burzi, u kotaciju kratkoročnih vrijednosnih papira, a pokrovitelj uvrštenja je također Privredna banka Zagreb.