Otpuštanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica - obavijest sukladno čl. 474. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, članka 474. Zakona o tržištu kapitala i članka 116. Pravila Burze, a sukladno Odluci Glavne skupštine PODRAVKE d.d. o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva broj GS-1-7-2015. od 3. lipnja 2015. godine, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo) obavještava da je Društvo dana 10. prosinca 2018. godine otpustilo 5.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,070225 % temeljnog kapitala Društva - za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva od strane osobe koja je u Društvu obavljala rukovoditeljske dužnosti. Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 145.775 vlastitih dionica odnosno 2,047401 % temeljnog kapitala Društva. Navedeno otpuštanje dionica Društva izvršeno je temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi - posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.