Otpuštanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica – Obavijest na dan 27.5.2019.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 23. svibnja 2019. godine otpustilo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090 % temeljnog kapitala Društva – za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva g. Milana Tadića – Starijeg potpredsjednika za Adria regiju.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 134.775 vlastitih dionica, odnosno 1,892907 % temeljnog kapitala Društva.

Navedeno otpuštanje vlastitih dionica Društva izvršeno je izvan organiziranog tržišta Zagrebačke burze, posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.