Otpuštanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica – obavijest na dan 11.6.2019

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 10. lipnja 2019. godine otpustilo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090 % temeljnog kapitala Društva – za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva od strane osobe koja je u Društvu obavljala rukovoditeljske dužnosti. Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 132.775 vlastitih dionica, odnosno 1,864817 % temeljnog kapitala Društva. Navedeno otpuštanje dionica Društva izvršeno je izvan uređenog tržišta posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.