Otpuštanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica i Godišnja informacija o stanju vlastitih dionica Društva – obavijest

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 6. svibnja 2019. godine otpustilo 3.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,042135 % temeljnog kapitala Društva – za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva od strane osobe koja je u društvu obavljala rukovoditeljske dužnosti. Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 140.775 vlastitih dionica, odnosno 1,977176 % temeljnog kapitala Društva. Navedeno otpuštanje dionica Društva izvršeno je izvan uređenog tržišta posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d. Uz navedeno, u skladu s člankom 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo navodi da ova obavijest sadrži podatke o broju vlastitih dionica koje Društvo drži na dan njene objave. Navedene dionice stečene su temeljem Odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi na stjecanje vlastitih dionica Društva od 3. lipnja 2015., a drže se u skladu sa svrhom navedenoj u toj Odluci. U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica ni program radničkog dioničarstva.