Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 9.7.2021.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 7. srpnja 2021. godine otpustilo 2.500 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,035112% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 107.916 vlastitih dionica, odnosno 1,515674% temeljnog kapitala Društva.