Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 6.7.2022.

Na temelju članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 5. srpnja 2022. godine otpustilo 3.332 redovne dionice Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,046798% temeljnog kapitala Društva.

Sukladno navedenom, realizirano je pravo na opciju kupnje dionica bivšeg zaposlenika, i to tako da su od Društva kupljene 3.332 dionice po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2019. koja iznosi 429,13 kn, što ukupno iznosi 1.429.861,16 kn.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 105.420 vlastitih dionica, odnosno 1,480617% temeljnog kapitala Društva.