Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 3.11.2022.

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 obavještava da je Društvo dana 31. listopada 2022. godine otpustilo 7.500 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,105337% temeljnog kapitala Društva.

Prema navedenom, Marko Đerek, član Uprave BELUPA d.d., temeljem prava na opciju kupnje dionica Društva, kupio je od Društva 7.500 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2018. godini koja iznosi 316,52 HRK po dionici, što ukupno iznosi 2.373.900,00 HRK.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 95.610 vlastitih dionica, odnosno 1,342837% temeljnog kapitala Društva.