Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 27.4.2023.

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 26. travnja 2023. godine otpustilo 3.334 redovne dionice Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,046826% temeljnog kapitala Društva.

U skladu s navedenim, realizirano je pravo na opciju kupnje dionica bivšeg zaposlenika i to tako da su od Društva kupljene 3.334 dionice po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2018. godini koja iznosi 42,01 EUR, što ukupno iznosi 140.061,34 EUR.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 108.449 vlastite dionice, odnosno 1,523159% temeljnog kapitala Društva.