Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 26.10.2023.

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 25. listopada 2023. godine otpustilo 6.668 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,093652% temeljnog kapitala Društva.

U skladu s navedenim, realizirano je pravo na opciju kupnje dionica bivšeg zaposlenika i to tako da su od Društva kupljene 3.334 dionice po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2019. godini koja iznosi 56,96 EUR, što ukupno iznosi 189.904,64 EUR i 3.334 dionice po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2020. godini koja iznosi 54,85 EUR, što ukupno iznosi 182.869,90 EUR.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 99.066 vlastite dionice, odnosno 1,391376% temeljnog kapitala Društva.