Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 25.3.2021.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 23. ožujka 2021. godine otpustilo 5.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,070225% temeljnog kapitala Društva.
Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 116.916 vlastitih dionica, odnosno 1,642078% temeljnog kapitala Društva.