Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 23.4.2021.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 23. travnja 2021. godine otpustilo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090% temeljnog kapitala Društva. 

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 112.916 vlastitih dionica, odnosno 1,585898% temeljnog kapitala Društva.