Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 21.5.2021.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 21. svibnja 2021. godine otpustilo 2.500 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,035112% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 110.416 vlastitih dionica, odnosno 1,550786% temeljnog kapitala Društva.