Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 2.10.2019.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 02. listopada 2019. godine otpustilo 2.359 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,033132% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 127.916 vlastitih dionica, odnosno 1,796572% temeljnog kapitala Društva.