Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 15.11.2022.

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 14. studenoga 2022. godine otpustilo 3.332 redovne dionice Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,046798% temeljnog kapitala Društva.

U skladu s navedenim, realizirano je pravo na opciju kupnje dionica bivšeg zaposlenika i to tako da su od Društva kupljene 3.332 dionice po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2020. godinu koja iznosi 413,25 kn, što ukupno iznosi 1.376.949,00 kn.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 90.755 vlastitih dionica, odnosno 1,274648% temeljnog kapitala Društva