Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 14.7.2021.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 12. srpnja 2021. godine otpustilo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090% temeljnog kapitala Društva.

Sukladno navedenom, bivši rukovoditelj je, temeljem prava na opciju kupnje dionica Društva, kupio od Društva 2.000 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2017. godini koja iznosi 352,15 HRK po dionici, što ukupno iznosi 704.300,00 HRK.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 105.916 vlastitih dionica, odnosno 1,487584% temeljnog kapitala Društva.