Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 12.7.2022.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 8. srpnja 2022. godine otpustilo 4.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODRR-A, što iznosi 0,056180% temeljnog kapitala Društva.

Sukladno navedenom, bivši rukovoditelj je, temeljem prava na opciju kupnje dionica Društva, kupio od Društva 2.000 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2017. godini koja iznosi 352,15 HRK po dionici, što ukupno iznosi 704.300,00 HRK i 2.000 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2018. godini koja iznosi 316,52 HRK po dionici, što ukupno iznosi 633.040,00 HRK.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 101.920 vlastitih dionica, odnosno 1,431460% temeljnog kapitala Društva.