Otpuštanje vlastitih dionica – obavijest na dan 1.4.2021.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 1. travnja 2021. godine otpustilo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090% temeljnog kapitala Društva.
Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 114.916 vlastitih dionica, odnosno 1,613988% temeljnog kapitala Društva.