Otpuštanje vlastitih dionica - obavijest

Temeljem odredbi članka 430. Zakona o tržištu kapitala PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještavamo da je Društvo za svrhu realizacije prava opcija na kupnju dionica Društva otpustilo dana 22. veljače 2017. godine ukupno 1.300 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A što predstavlja 0,018258 % temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 171.100 vlastitih dionica odnosno 2,403089 % temeljnog kapitala Društva.