Otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – obavijest na dan 12.9.2022.

Sukladno odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i članka 120. Pravila Burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Milan Tadić, član Uprave Društva, dana 8. rujna 2022. godine otpustio 470 redovnih dionica te dana 9. rujna 2022. godine otpustio 300 redovnih dionica Društva temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi.

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija koji je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.