Otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. – Obavijest na dan 16.7.2019.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 15. srpnja 2019. godine otpustilo 2.500 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,035112 % temeljnog kapitala Društva – za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva od strane osobe koja je u Društvu obavljala rukovoditeljske dužnosti.

Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 130.275 vlastitih dionica, odnosno 1,829704 % temeljnog kapitala Društva.

Navedeno otpuštanje dionica Društva izvršeno je izvan uređenog tržišta posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.