Ostavka članova Nadzornog odbora – obavijest

Sukladno odredbi članka 17. stavka 1. Uredbe o zlouporabi tržišta 596/2014, članka 496. Zakona o tržištu kapitala, članka 260.a Zakona o trgovačkim društvima te članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 6. svibnja 2019. primilo ostavke članova Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

  • gospodin Damir Grbavac dao je ostavku s učinkom od zaključenja prve redovne Glavne skupštine Društva koja će biti sazvana u 2019. godini;
  • gospodin Petar Vlaić dao je ostavku koja stupa na snagu 30. lipnja 2019. godine.