Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da su dana 22. ožujka 2016. godine održane prethodno najavljene sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za 2015. godinu te je također utvrđen Prijedlog odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende PODRAVKE d.d. za poslovnu 2015. godinu - koji se upućuje Glavnoj skupštini PODRAVKE d.d. na donošenje.

Utvrđeni Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2015. godinu nalazi se u privitku ove Obavijesti.

Navedeni revidirani financijski izvještaji objavit će se na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i  te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.