Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te Pravila Burze, obavještavamo da su dana 29. listopada 2018. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.01.-30.09.2018. godine. Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.