Održane sjednice Nadzornog odbora i Uprave PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila burze, obavještavamo da je dana 28. travnja 2017. godine Nadzorni odbor PODRAVKE d.d utvrdio revidirane Godišnje financijske izvještaje Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za 2016. godinu te prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2016. godinu - koji se nalazi u privitku ove Obavijesti.

Isto tako, Uprava PODRAVKE d.d. je dana 28. travnja 2017. godine utvrdila nerevidirane Financijske izvještaje Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine.

Gore navedeni financijski izvještaji objavit će se na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i  te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.