Održana sjednica Uprave PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 11.7.2022.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, objavljujemo da je dana 11. srpnja 2022. godine održana sjednica Uprave PODRAVKE d.d. na kojoj su razmatrani nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirani) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za razdoblje 1.1.– 30.06.2022.

Predmetni izvještaji objavit će se u propisanim rokovima sukladno relevantnim zakonskim propisima.