Održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 22.7.2022.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala te Pravila Burze, obavještavamo da je dana 22. srpnja 2022. godine održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojoj su utvrđeni nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 1.1.-30.6.2022. godine. Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.