Održana Glavna skupština Podravke d.d. Koprivnica

Usvojeni temeljni financijski izvještaji za 2000. godinu, Izvještaj Nadzornog odbora Podravke d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova, a također i godišnji izvještaj Uprave o poslovanju grupe Podravka u 2000. godini i stanju društva Podravka te upotreba i raspored dobiti za poslovnu 2000. godinu.

Danas je održana Glavna skuština Podravke d.d. Koprivnica s početkom u 12 sati u poslovnoj sedmerokatnici Podravke d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32. Dnevni red Glavne skupštine bio je sljedeći:
1. Rasprava i donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvještajima za poslovnu 2000. godinu:
    1.1. Konsolidiranim za grupu Podravka
    1.2. Za Podravku d.d.
    1.3. Revidirani izvještaji neovisnih revizora Podravke d.d.
    1.4. Izvještaj Nadzornog odbora Podravke d.d. o obavljenom nadzoru                    vođenja poslova Podravke d.d. u 2000. godini
    1.5. Godišnji izvještaj Uprave Podravke d.d. o poslovanju grupe Podravka            u 2000. godini i o stanju Društva
2. Upotreba i raspored dobiti za poslovnu 2000. godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Podravke d.d.
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Podravke d.d.
5. Imenovanje revizora Podravke d.d. Po pitanju prve točke dnevnog reda,

Glavna je skupština većinom glasova usvojila temeljne financijske izvještaje za 2000. godinu s mišljenjima ovlaštenih revizora i to za Podravku d.d. te grupu Podravka. Usvojen je Izvještaj Nadzornog odbora Podravke d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova, a također i godišnji izvještaj Uprave o poslovanju grupe Podravka u 2000. godini i stanju društva Podravka. Glavna je skupština donijela odluku većinom glasova o upotrebi i rasporedu dobiti za poslovnu 2000. godinu. Po toj odluci, dobit od 29.187.977,84 kuna iskazana u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2000. godinu bit će raspoređena na sljedeći način: - u zakonske rezerve rasporedit će se 5% dobiti što iznosi 1.459.398,89 kuna - u statutarne rezerve rasporedit će se iznos od 1.386.428,95 kuna - dio dobiti u iznosu od 4,041.250 DEM isplatit će se kao dividenda Europskoj banci za obnovu i razvoj - iznos dobiti koji preostane nakon raspodjele u zakonske i statutarne rezerve, te nakon isplate dividende EBRD-u rasporedit će se u zadržanu dobit Pod točkom 3. dnevnog reda, Glavna skupština većinom je glasova dala razrješnicu članovima Uprave Podravke d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo Podravka d.d. u 2000. godini.

Glavna je skupština većinom glasova odobrila rad Nadzornog odbora, odnosno dala razrješnicu članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava rad i nadzor vođenja poslova Podravke d.d. u 2000. godini. Vezano uz točku 5. dnevnog reda, odnosno za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Podravka prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih društava, te reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Podravka, Glavna je skupština većinom glasova donijela odluku kojim je za navedene poslove imenovana tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb.