Odluka o povećanju temeljnog kapitala BELUPA d.d. - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Glavna skupština BELUPA d.d. održana dana 15. listopada 2015. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala BELUPA d.d. (dalje u tekstu: BELUPO) ulozima u novcu.

Temeljni kapital BELUPA povećava se s iznosa od 356.579.600,00 kuna za iznos od 53.508.000,00 kuna na iznos od 410.087.600,00 kuna, i to izdavanjem 535.080 novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna.

Navedeno povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu od strane PODRAVKE d.d. kao jedinog dioničara BELUPA i to iznosa od 53.508.000,00 kn.

Nakon izdavanja novih dionica temeljni kapital BELUPA bit će podijeljen na 4.100.876 redovnih dionica.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Povećanje temeljnog kapitala BELUPA uslijedilo je nakon uspješno dovršene dokapitalizacije PODRAVKE d.d. i namijenjeno je financiranju gradnje tvornica BELUPA - tvornice krutih, polukrutih te tekućih oblika lijekova.

Očekuje se da će tvornice BELUPA biti dovršene u prvom kvartalu 2017. te će zaposliti stotinjak novih zaposlenika, a u njihovu gradnju i opremanje ulaže se 400 milijuna kuna.