Odluka o imenovanju člana Uprave PODRAVKE d.d. i produženju mandata Upravi Podravke d.d. - obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 18. srpnja 2017. održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj je donesena odluka da se za člana Uprave PODRAVKE d.d. imenuje MARKO ĐEREK  iz Zagreba, Ulica grada Gualdo Tadino 28 – s danom 19. srpnja 2017. godine.

Također, odlučeno je da se sadašnjem predsjedniku i članovima Uprave PODRAVKE d.d. produžuje mandat na vrijeme od pet (5) godina i to:

  1. MARINU PUCARU           - predsjedniku Uprave PODRAVKE d.d.,
  2. DAVORU DOKI               - članu Uprave PODRAVKE d.d.,
  3. HRVOJU KOLARIĆU       - članu Uprave PODRAVKE d.d.,
  4. LJILJANI ŠAPINA            - članu Uprave PODRAVKE d.d.

Mandat predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. traje do 23. veljače 2022. godine.