Odgovor na Upit o postojanju novih/promijenjenih materijalnih činjenica

Vezano na Vaš primljeni upit o postojanju novih/promijenjenih materijalnih činjenica, a s obzirom da je danas, 06. travnja 2017. godine, došlo do pada cijene dionica PODRAVKE d.d. oznake: PODR-R-A - što je uzrokovalo pokretanje Dražbe uravnoteženja (Volatility -Auction), očitujemo se kako slijedi:

PODRAVKI d.d., kao izdavatelju, nisu poznate neke nove okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi.

O svim poznatim cjenovno osjetljivim informacijama PODRAVKA uredno i pravodobno obavještava investicijsku javnost – u skladu s važećim propisima.