Očitovanje na upit ZSE zbog promjene cijene dionica

Nastavno na upit Zagrebačke burze od 16. ožujka 2020. o postojanju novih okolnosti ili činjenica, a s obzirom da je dana 16. ožujka 2020. godine došlo do promjene cijene dionica PODRAVKE d.d. (dalje u tekstu Društvo) oznake: PODR - što je uzrokovalo pokretanje Dražbe uravnoteženja (Volatility-Auction), očitujemo se kako slijedi:

Društvu nisu poznate nikakve nove okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionica uvrštenih na uređeno tržište, a da ne proizlaze iz informacija koje su općepoznate ili koje su ranije dostavljene Zagrebačkoj burzi.