Očitovanje na upit ZSE

Nastavno na upit Zagrebačke burze od 24. ožujka 2020. o postojanju povlaštenih informacija vezano za povećanu volatilnost u trgovini dionicama PODR, a s obzirom da je dana 24. ožujka 2020. godine došlo do promjene cijene dionica PODRAVKE d.d. (dalje u tekstu Društvo) oznake: PODR, očitujemo se kako slijedi:

Društvo je dana 23. ožujka 2020. godine objavilo obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora, utvrđenom Prijedlogu odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2019. godinu i ostalim odlukama, objavilo propisana godišnja financijska i druga izvješća za 2019. godinu te Poziv za Glavnu skupštinu sa svim prijedlozima odluka.

Društvu nisu poznate nikakve nove povlaštene informacije, okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionica uvrštenih na uređeno tržište, a da ne proizlaze iz informacija koje su općepoznate ili koje su ranije dostavljene Zagrebačkoj burzi.