Obraćanje Martine Dalić, predsjednice Uprave Podravke dioničarima Podravke d.d. povodom Glavne skupštine održane 17. svibnja 2023. u Koprivnici

Poštovani dioničari Podravke,

iza nas je još jedna Glavna skupština na kojoj smo, za naših 12.497 dioničara - 12.381 fizičkih i 116 pravnih osoba, predstavili rezultate rada kompanije u protekloj godini.

Godina je to koja je bila daleko izazovnija nego što je to itko od nas mogao predvidjeti. Tek što smo naučili živjeti i raditi s pandemijom COVID-a 19, zadesio nas je rat u Ukrajini koji je dodatno otežao ionako složene uvjete poslovanja. Nakon snažnog rasta cijena u 2021. i zastoja u lancima opskrbe, 2022. je donijela nezapamćen rast cijena svih sirovina, ambalaže i energenata. Samo za ilustraciju - krajem 2022., a u odnosu na 2021., burzovna cijena prirodnog plina bila je veća za 252 posto, pšenice za 45 posto, sojinog ulja za 47 posto, maslaca za 57 posto. Tijekom godine te su cijene znale biti i više. Takva kretanja imala su značajan negativan utjecaj na poslovanje Grupe Podravka, primarno u segmentu Prehrane gdje je tijekom 2022. trošak sirovina, ambalaže i energenata porastao 340,3 milijuna kuna ili 24 posto. Nabavne cijene koje definiraju troškove proizvodnje u budućem razdoblju, u 2022. su bile više dvoznamenkastim postocima, pa i do 88 posto više u odnosu na ostvarenu nabavu u 2021. Osim toga, cijene energenata (prvenstveno plin i struja) značajno su porasle, što je također učinilo veliki pritisak na rast troškova. Nužna i nezaobilazna posljedica teških okolnosti na tržištu jest pad profitne i EBITDA marže koji nije pogodio samo segment Prehrane Grupe Podravka, već i svjetske prehrambeno-prerađivačke industrije. Međutim, Podravka je na vrijeme poduzela aktivnosti kojima je, unatoč padu profitabilnosti Prehrane, uspjela zadržati apsolutnu razinu profitabilnosti Grupe, ali, što je još i važnije, i apsolutnu razinu novostvorene vrijednosti, odnosno EBITDA-e.

Iako je segment Farmaceutike snažno pogođen posljedicama rata u Ukrajini, uspjeli smo provesti niz aktivnosti kojima smo u mjeri u kojoj je to bilo moguće umanjili rizike tržišta Ukrajine i Rusije. Potraživanja od kupaca naplatili smo bez gubitaka, regulirajući s njima i komercijalne uvjete, a sve sukladno regulativi i okolnostima poslovanja na tržištima Ukrajine i Rusije.

U 2022. godini ukupni prihodi od prodaje Grupe Podravka dosegnuli su 5,03 milijarde kuna, dok je izvještajna neto dobit iznosila 369,6 milijuna kuna, a normalizirana neto dobit 311,1 milijun kuna. Razlika te dvije dobiti proizlazi iz toga što je u izvještajnoj neto dobiti sadržan efekt jednokratnih stavaka, poput prodaje nekretnina u vlasništvu društva Žito d.o.o u Ljubljani, dok normalizirana neto dobit predstavlja razinu profitabilnosti koja održava redovno poslovanje, bez jednokratnih stavki.

Protekla godina jasno je pokazala koliko je za uspješnost poslovanja cijele Grupe Podravka važan njen diverzificirani profil jer su segment Farmaceutike i segment Prehrane ipak izloženi različitim vrstama rizika. Tako su u prošloj godini pad EBITDA-e i profitne marže Prehrane jednim djelom kompenzirani solidnim maržama Farmaceutike, ostvarenim unatoč tržišnim izazovima na izvoznim tržištima i ograničenim cijenama lijekova. U konačnici, u odnosu na godinu ranije, prihodi od prodaje Grupe Podravka rasli su 8,5 posto, normalizirana neto dobit iz poslovnih operacija rasla je 2,3 posto, dok je izvještajna neto dobit rasla za 19,5 posto.

Za ovakav rezultat trebalo je puno znanja, sposobnosti i iznimnog angažmana svih članica Grupe Podravka, svih poslovnih segmenata, kao i svih naših zaposlenika. U godini iza nas, uspjeh je odraz strateškog planiranja, promišljenog upravljanja zalihama i procesima nabave, kao i brzih prilagodbi načinima rada usmjerenih na maksimalnu optimizaciju potrošnje energije. Osim toga, za uspješno savladavanje globalnih poremećaja bilo je važno usmjeriti se i na održavanje globalne konkurentnosti. Povrh aktivnog upravljanja portfeljem, to smo činili kroz tri ključne poluge – optimizaciju troškova, snažan investicijski ciklus te ulaganje u zaposlenike. Podravka je pritom u Hrvatskoj cijene prehrambenih proizvoda povećavala samo jednom i to krajem drugog kvartala. Cjelokupna korekcija cijena bila je u rasponu od pet do sedam posto. U ostvarivanju ovih rezultata Podravka nije koristila olakšice u cijeni energenata koje je svojim mjerama osigurala Vlada RH.

Unatoč svim izazovima, ustrajali smo i u provođenju investicijskog ciklusa zacrtanog Strategijom poslovanja Grupe Podravka do 2025. godine. Ulaganja u tehnološku modernizaciju, digitalizaciju i uvođenje novih tehnologija, podizanje efikasnosti i energetske učinkovitosti ostali su naši prioriteti. Tijekom 2022. godine realizirali smo kapitalne investicije vrijednosti od 396 milijuna kuna, što je više nego dvostruko iznad realiziranog 2021. godine. Dovršene su investicije u niz novih proizvodnih linija, započeli su radovi na proširenju Tvornice juha i Vegete, a u pogon je puštena najveća sunčana elektrana na krovovima u Hrvatskoj – ona na Danici. U konačnici, proveli smo informatičku i energetsku rekonstrukciju te modernizaciju poslovnog sjedišta Podravke u Koprivnici, koje je obnovljeno nakon 43 godine, a klimatizirali smo i sve naše pogone, što je značajno doprinijelo energetskoj učinkovitosti, te poboljšali uvjete rada zaposlenika. Upravo su poboljšanje uvjeta rada kao i materijalni položaj radnika, bili jedni od Podravkinih fokusa u protekloj godini. Podravka je u prošloj godini u dva navrata povećavala plaće i primanja. Tijekom 2022. u poboljšanje materijalnog položaja radnika uložili smo 76,5 milijuna kuna više u odnosu na 2021. godinu. Prosječna neto plaća radnika Podravke d.d. u prosincu 2022. bila je 14 posto veća od one ostvarene u prosincu 2021., dok su prosječna neto primanja radnika Podravke d.d. u prosincu 2022. bila veća za 18 posto.

Iako je poslovanje u protekloj godini zahtijevalo puno promjena i aktivnosti usmjerenih na rješavanje izazova koje je donijela kriza, Strategija poslovanja Grupe Podravka i ciljevi koje smo njome zacrtali ni u jednom trenutku nisu dovedeni u pitanje. To potvrđuju poslovni rezultati, ali i aktivnosti usmjerene na reorganizaciju Podravkina segmenta Prehrane, restrukturiranje poslovanja i modernizacija proizvodnje u Grupi Žito, aktualiziranje Strategije poslovanja Farmaceutike te usvajanje Strategije održivog poslovanja i nove Nutritivne strategije.

Promjenom organizacije Podravke d.d. i segmenta Prehrane poboljšali smo efikasnost Grupe Podravka, omogućili brže reakcije i prilagodbe na tržišne promjene te jasnije razdvojili uloge i odgovornosti između organizacijskih jedinica. Osim toga, Grupa Podravka obvezala se na jednake prilike i ravnopravnost svih zaposlenika neovisno o spolu te na nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik diskriminacije. S 40 posto žena u Upravi, Podravka d.d. među liderima je rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj, a primjenom nove organizacije, udio žena u top menadžmentu povećan je s 24 na 43 posto. Sa zadnjim danom 2022. u Grupi Podravka bilo je zaposleno 52 posto žena, a od ukupnog broja visokoobrazovanih radnika, žene čine čak 65 posto. Iako razlika u plaći po spolu postoji u iznosu od 1,9 posto, daleko je ispod državnog prosjeka (11,2%) i prosjeka EU (13%).

Restrukturiranje poslovanja i modernizacija proizvodnje provodila se i u Grupi Žito. Projekt je to koji uključuje objedinjavanje pekarstva na manjem broju lokacija i fokusiranje na pekarsku proizvodnju, tehnološku modernizaciju pekarstva i potpuno usklađivanje poslovnih procesa s poslovnim procesima Podravke d.d. Kao rezultat provedenog restrukturiranja poslovanja i promjena u organizaciji, povećana je učinkovitost Grupe Žito, a nastavljaju se ulaganja u modernizaciju pekarstva, nove proizvodne linije te ulaganja u infrastrukturu.

Promjene su nastupile i u segmentu Farmaceutike, čija je Strategija poslovanja usmjerena na dva ključna fokusa – razvoj i modernizaciju portfelja te razvoj novih tržišta.

NI u ovoj godini nismo stali s provođenjem naših zacrtanih planova. U 2023. usvojili smo novu Nutritivnu strategiju usmjerenu na uravnoteženu i održivu prehranu. Podravka je inicijalnu Nutritivnu strategiju donijela 2014. te je od tada u svojim proizvodima smanjila količinu soli i šećera, a portfelj proširila nizom proizvoda bez aditiva, pojačivača okusa i bojila. Novom Nutritivnom strategijom za razdoblje do 2027. potvrdili smo usmjerenost na zdravu, uravnoteženu te održivu prehranu. Podravkine ćemo proizvode nastaviti prilagođavati i nadopunjavati u skladu sa zdravstvenim preporukama, prehrambenim trendovima i potrebama potrošača. Najvećim dijelom to se odnosi na daljnje smanjenje soli i šećera, uvođenje sastojaka koji podržavaju zdravu i uravnoteženu prehranu te uvođenje još više proizvoda koji se baziraju na sastojcima poput voća, povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica.

Nutritivna strategija dio je šire Strategije održivog poslovanja Grupe Podravka za period od 2023. do 2030. godine koju smo također usvojili ove godine. Podravka će u njeno provođenje do 2030. investirati 100 milijuna eura. Strategijom smo zadali deset glavnih ciljeva sadržanih u četiri strateška stupa djelovanja – čist okoliš, zdrava prehrana, briga za zaposlenike i zajednicu te dobro korporativno upravljanje.

Usmjerenost Grupe Podravka na održivo poslovanje rezultirala je u 2022. smanjenjem potrošnje energije za 6,2 posto u odnosu na 2021. Emisije CO2 smanjene su za 9,2 posto, energija proizvedena iz obnovljivih izvora povećana je za 16,5 posto, a okolišno prihvatljiva ambalaža činila je 87,8 posto udjela u ukupnoj ambalaži. Osim toga, zbog povećanja vlastite poljoprivredne proizvodnje i smanjivanja ovisnosti o uvozu poljoprivrednih sirovina, u tri smo navrata povećavali površine pod navodnjavanjem. Trenutno posjedujemo 156 ha navodnjavanih površina.

U konačnici, zaista možemo biti zadovoljni što su svi naši napori prepoznati kod svih naših dionika, a posebno nas veseli što ih je kroz kretanje cijene dionice prepoznala i investicijska javnost.

Iako su dionički indeksi CROBEX i CROBEX10 u prošloj godini zabilježili pad od 4,8, odnosno 8,4 posto, cijena dionice Podravke d.d. porasla je za 0,3 posto i na zadnji dan 2022. godine dosegnula vrijednost od 634 kune. Tržišna kapitalizacija pritom je iznosila 4,4 milijarde kuna, odnosno 0,5 posto više nego godinu prije.

Rezultati koje je Grupa ostvarila u 2022. godini omogućili su nam i da predložimo isplatu dividende u iznosu od 2,65 eura po dionici, što je 53 posto više nego lani. Uzevši u obzir zadnju tržišnu cijenu dionice Podravke na kraju 2022. godine, predloženi iznos dividende implicira dividendni prinos od 3,1 posto, i veći je od prošlogodišnjeg koji je iznosio 2%. Valja spomenuti i da je zadnja cijena dionice 12. svibnja 2023. iznosila 94 eura, što je 11,7 posto više nego krajem 2022. Kontinuitetom dividendnog prinosa kroz godine, Grupa Podravka potvrđuje usmjerenost na ostvarenje očekivanja koja su postavili dioničari.

Na kraju, u svoje, i u ime cijele Uprave, želim zahvaliti svim radnicima Grupe Podravka na doprinosu u ostvarenju rezultata u zaista izazovnoj godini koja je iza nas. Pred nama je još jedna godina puna neizvjesnosti, no naša snažna pozicija omogućuje nam da se brzo prilagođavamo promjenama, usporedno realizirajući naše strateške ciljeve koji uključuju velika ulaganja i dovršetak važnih investicija te ustrajnost u provođenju naše nove Strategije održivosti.