Obavijest o sudjelovanju na investitorskoj konferenciji

Sukladno članku 137. Pravila Burze PODRAVKA d.d. objavljuje da će dana 6. listopada 2022. godine sudjelovati na on-line investitorskoj konferenciji: “The Finest CEElection Investors Conference ONLINE DAYS” koja će se održati dana 5. i 6. listopada 2022. godine u organizaciji Erste Group Bank AG.