Obavijest o sudjelovanju na investitorskoj konferenciji - propisana informacija na dan 16.11.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 obavještava da će:

• dana 21. studenoga 2023. godine sudjelovati na investicijskoj konferenciji „Virtual SEE Day“ u organizaciji Raiffeisen banke.