Obavijest o sudjelovanju na investitorskim konferencijama

Sukladno članku 137. Pravila Burze, PODRAVKA d.d. objavljuje da će sudjelovati na:

- on-line investitorskoj konferenciji “Frontier Investor Days“ u organizaciji WOOD & Co. koja će se održati dana 2. rujna 2021. godine i

- investicijskom webcastu “Prime Plus“ u organizaciji Zagrebačke burze koji će se održati dana 10. rujna 2021. godine.