Obavijest o sudjelovanju na investitorskim konferencijama

Sukladno članku 137. Pravila Burze, PODRAVKA d.d. objavljuje da će sudjelovati na on-line investitorskoj konferenciji „The Finest CEElection Investor Conference“ u organizaciji Erste banke koja će se održati dana 6. listopada 2021. godine.