Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija naa dan 27.1.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 25. siječnja 2023. godine stekla 300 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 26. siječnja 2023. godine stekla 343 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 98.560 vlastitih dionica, odnosno 1,384269% temeljnog kapitala Društva.