Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 9.7.2024.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

  • dana 5. srpnja 2024. godine stekla 193 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A,
  • dana 8. srpnja 2024. godine stekla 20 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 96.578 vlastitih dionica, odnosno 1, 356432% temeljnog kapitala Društva.