Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 9.11.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 7. studenoga 2023. godine stekla 200 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,

- dana 8. studenoga 2023. godine stekla 130 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 100.478 vlastitih dionica, odnosno 1,411207% temeljnog kapitala Društva.