Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 8.9.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 6. rujna 2023. godine stekla 190 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 7. rujna 2023. godine stekla 63 vlastite dionice burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 106.835 vlastitih dionica, odnosno 1,500491% temeljnog kapitala Društva.