Obavijest o stjecanju vlastitih dionica - propisana informacija na dan 8.5.2023.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 4. svibnja 2023. godine stekla 421 vlastitu dionicu burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 5. svibnja 2023. godine stekla 357 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 108.767 vlastitih dionica, odnosno 1,527626% temeljnog kapitala Društva.