Obavijest o stjecanju vlastitih dionica – propisana informacija na dan 8.11.2022.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je:

- dana 4. studenoga 2022. godine stekla 230 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A,
- dana 7. studenoga 2022. godine stekla 400 vlastitih dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Nakon navedenog stjecanja vlastitih dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 96.740 vlastitih dionica, odnosno 1,358707% temeljnog kapitala Društva.